Laparoscopic surgical approach to the hydatid cyst of liver


ALGIN M. C., TAŞDELEN A., PAŞAOĞLU E.

Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg., vol.25, no.4, pp.197-200, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.
  • Page Numbers: pp.197-200
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

However laparoscopic approach to treatment of hydatid cyst of liver gets more important increasingly, it's stili equivocal since long-term results have not been reported. in the present report, we evaluated 14 liver hidatid cyst cases that we treated with laparoscopic surgery between 1997 and 2002 years. As a result, we found that laparoscopic drainage and marsupalization is a fairly safe and effective method for surgical treatment of cyst hidatid of liver.
Karaciğer kist hidatiğinin tedavisinde laparoskopik yaklaşım, giderek önem kazanmakla birlikte, uzun dönem sonuçları alınmadığından halen tartışılmaktadır. Bu yazıda, kliniğimizde 1997-2002 yılları arasında laparoskopik cerrahi uyguladığımız 14 karaciğer kist hidatik olgusunu retrospektif olarak değerlendirdik. Sonuç olarak; karaciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisinde laparoskopik drenaj ve marsupiyalizasyonun oldukça güvenli ve etkin bir yöntem olduğu sonucuna ulaştık.