MEME KANSERİNDE PROGNOSTİK BİR BELİRTEÇ OLARAK FOXO3a EKSPRESYONLARININ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ


KOÇAK C., KOÇAK F. E. , BAYHAN Z., ZEREN S., EKİCİ M. F. , AKCILAR R., ...More

International Liber Cogito Multidisiplinary Science Congress (ILCMSC) Uluslararası Liber Cogito Multidisipliner Bilimler Kongresi, 20 - 21 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text