Diabetes Mellituslu Hastalarda Karpal Tunel Sendromunda Transforming Growth Factor Receptor Expresyonunun Rolü P 137


DEĞER A. N. , DEĞER H., AKSOY A., TAYFUR M., UÇAR B. İ.

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal SitopatolojiKongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye