Osteonecrosis of the mandible releated to bisphosphonate: Report of one case


Kıvrak A., Hakiki H., Çongara Kıvrak T., Cambazoğlu M.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.44, no.1, pp.101-108, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bisphosphonates are synthetic analogs of pyrophosphates and they are used in the treatment of; hypercalcemia due to malignancies, multiple myeloma, bone metastases and osteoporosis. The use of these medications can minimize the risk of complications due to skeletal anomalies and they are helpful for the pain relief but they can also cause some side effects such as osteonecrosis of the jaws. In this case report, we are discussing the diagnosis and treatment approach for the oral bisphosphonate-induced osteonecrosis of the her left mandibula jaw following the tooth extraction in a 60 years old female patient, together with current literature review.

Bifosfonatlar pirofosfatların sentetik analogları olup; malignensilere bağlı olarak gelişen hiperkalsemi, multipl myeloma, kemik metastazı tedavisin yanında osteoporöz tedavisi için kullanılan ilaçlardır. İlacın uygulanması iskeletsel anomalilere bağlı olarak gelişen riskleri minimuma indirerek ağrı kontrolünü sağlasa da, ilacın kullanımına bağlı olarak çene kemiklerinde gelişen osteonekroz gibi yan etkileri de görülebilmektedir. Bu vakada 60 yaşında kadın hastada oral bifosfonat kullanımı ve diş çekimi sonrasında sol mandibula premolar bölgesinde gerçekleşen osteonekrozun teşhisi ve tedavi yaklaşımı anlatılmakta, ayrıca bu tür vakaların diş hekimliği alanındaki önemi güncel literatür bilgisi altında tartışılmaktadır.