Malign Melanomlarının Elektron Mikroskopik Tanı Özellikleri


Yalçın Ö.

Türk Onkoloji Dergisi, no.16 (1), pp.27-30, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Türk Onkoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-30
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

lşık mikroskobunda tanı konulan üç melanotik ve iki amelanotik malign melanom vakası elektron mikroskobu ile incelendi. Bulgular değerlendirildiğinde, melanotik malign melanomlardaki tümör hücrelerinde daha fazla sayıda elektron yoğun melanozomlar ye az miktarda gelişmemiş melanozomlar (premelanozom melanogenez devrelerinde) görüldü. Amelanotik malign melanomlarda ise daha belirgin açık, sferik matriksli premelanozom ve az miktarda geiişmiş melanozomlar gözlendi. Her iki tip melanomda, tümör hücrelerinin ve sitoplazmalarındaki premelanozomlarının, melanozomlarının proliferasyonu ve pleomorfizmi izlendi. Melanotik malign melanomlarda daha fazla rnelanositler, amelanotik malign melanomlarda ise çok miktarda melanofajlar görüldü.

Bize göre amelanotik malign melanomlarda premelanozomlar erken olarak parçalanmakta ve makrofajlarca otolize edilmektedir. Bu nedenle melanozomların gelişmesi bozulmakta ve tümör dokusu amelanotik olarak izlenmektedir. Yukarıda sözü edilen organospesifik özellikleriyle her iki tümörü, ultrastrüktürel, makromoleküler seviyede detaylı araştırmak ve birbirinden ayırmak mümkün oldu.