Applications of Forensic Medicine in Turkey, the Importance of Institute of Forensic Medicine


İnce H., Gündoğmuş Ü. N., Yazıcı Y. A., Çağdır S., Aliustaoğlu F. S.

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, vol.9, no.2, pp.52-57, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnce H,Gündoğmuş ÜN,Yazıcı YA,Çağdır S, Alıu̇ staoğlu S. Türkiye’de Adli Tıp Uygulamalarında Adli Tıp Kurumu’nun Yeri  

ABSTRACT
Institute of Forensic Medicine (ATK) is working as a subsidiary of the Ministry of Justice of Turkey\\s oldest and the most important institution of the official expert witness. In our country, began to practice as a registered forensic medicine from 1765(18. cc.) is available in the records of the Ottoman Empire. Institute of Forensic Medicine was established by law in March 1913. The field of forensic medicine, forensic science service in terms of both education and has a very serious place. ATK monopoly in our country a corporation, except that the locomotive in the international arena. Institutional memory, with its investments in training and equipment activities, and more recently in the field of forensic science by initiating new approaches to research & development processes has revealed.

İnce H,Gündoğmuş ÜN,Yazıcı YA,Çağdır S, Alıu̇ staoğlu S. Türkiye’de Adli Tıp Uygulamalarında Adli Tıp Kurumu’nun Yeri

  ÖZET

Adli Tıp Kurumu (ATK) Adalet Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak çalışmakta olan Türkiye'nin en eski ve önemli resmi bilirkişilik kurumudur. Adli tıp uygulamalarının 18. yy.(1765)'dan itibaren kayıtlı olarak ülkemizde başladığı Osmanlı İmparatorluğu'na ait kayıtlarda tespit edilmiştir. ATK'nın Kanunla kuruluş tarihi de bilinenin aksine 1 Mart 1913'tür. ATK, adli tıp ve adli bilimler alanında hem eğitim hem de hizmet anlamında çok önemli bir yere sahiptir. ATK uluslar arası alanda da lokomotif bir kuruluştur. Kurumsal hafızası, eğitime ve donanım faaliyetlerine yaptığı yatırımlar ile ve son zamanlarda araştırma ve geliştirme süreçleri başlatarak adli bilimler alanında yeni yaklaşımları ortaya koymuştur.