Complication during transcatheter closure of atrial septal defect: Vascular Occlusion


Creative Commons License

Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Akgül E., Vural A. H.

15. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresİ, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.245

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 26
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.245
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler [PS-318] Atriyal septal defektin transkateter yöntemle kapatılması sırasında gelişen komplikasyon: Vasküler oklüzyon Sinan Erkul, Gülen Sezer Alptekin Erkul, Engin Akgül, Ahmet Hakan Vural Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya Atriyal septal defekt nedeniyle kardiyoloji kliniği tarafından transkatater kapama uygulanmak üzere anjiyografi laboratuvarına alınan 24 yaşındaki kadın hastaya sağ femoral ven aracılığıyla sağ atriyumdan yerleştirilen cihazın (Occlutech Figulla®, Almanya) sol atriyal boşluğa sonrasında sol ventriküle ve oradan desendan torasik aortaya migrasyonu gerçekleşti. Cihaz snare yardımıyla sağ ana femoral artere çekildi. Anjiyografi masasında acil olarak sağ femoral bölgede yapılan insizyonla sağ ana, yüzeyel ve derin femoral arter eksplore edildi. Ana femoral arterde yabancı cisim palpe edildi. Lümeni tamamen oklüde ettiği ve distal akıma izin vermediği görüldü. 80 Ü/kg bolus intravenöz heparin yapılmasını takiben ana femoral arter üzerinde transvers arteriotomi yapıldı. Cihaz çıkarıldı. Proksimal pulsatil akım sağlandı. Ana femoral artere klemp konuldu. Yüzeyel ve derin femoral artere Fogarty kateteri gönderilerek embolektomi yapıldı. Trombüs materyali çıkarıldı. Distal backflow sağlandı. Arteriotomi kapatıldı. İşlem sonlandırıldı. İşlem sonrası sağ alt ekstremite arteriyel nabızları mevcuttu, ayak bileği kol indeksi: 1 olarak değerlendirildi. Takiplerde ek kardiyak ve vasküler patoloji gelişmedi. Son iki dekatta gittikçe popüler hale gelen transkatater girişimler sırasında erken ve geç dönemde birtaŞekil 1. Sağ ana femoral arter içerisinde oklüzyon cihazı. Şekil 2. Sağ ana femoral arterden çıkarılan oklüzyon cihazı. kım komplikasyonlar gelişebilmektedir. Transkatater işlemlerin kalp damar cerrahisi ekibi ile birlikte yürütülmesi sonucunda gelişebilecek komplikasyonlara olgumuzda olduğu gibi hızlı bir şekilde müdahale edilebileceğini düşünmekteyiz. Anahtar sözcükler: Transkateter ASD kapatılması, intravasküler yabancı cisim, perkütan ASD kapatılması.