Physiotherapy and Rehabilitation In Knee Extensor Mechanism Problems


Kurt V., Aksoy C. C.

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ABS TRACT The knee joint is one of the most frequently injured joints due to its function and location. Significantly part of these injuries is extensor mechanism-related soft tissue injuries. Injuries that can be differentiated from other pathologies can be diagnosed and are managed in accordance with these diagnoses. However, many injuries that do not fit with a clear clinical presentation are also encountered. With early treatment designed and applied in accordance with the evaluations after soft tissue injuries, recovery can be accelerated and further injuries can be prevented. Different treatment modalities are used considering the tissue healing phases, but there is no generally accepted protocol in the literature since studies at high level of evidence are limited. However, it can be said that current treatment approaches focus on early physical activity at the right time, by not using immobilization and anti-inflammatory modalities unless it is mandatory, monitoring the injuries with a holistic approach. Keywords: Knee joint, soft tissue injuries; rehabilitation

ÖZET Diz eklemi, üstlendiği görevler ve lokasyonu nedeni ile en sık yaralanan eklemlerden birisidir. Bu yaralanmaların önemli bir kısmı ekstansör mekanizma ile ilgili yumuşak dokuyu ilgilendiren yaralanmalardır. Diğer patolojiden ayrılabilen yaralanmalar ayırıcı tanı almakta ve bu tanılara uygun şekilde yönetilmektedir. Ancak belirgin bir klinik tablo ile örtüşmeyen pek çok yaralanmayla da karşılaşılmaktadır. Yumuşak doku yaralanmaları sonrası gerçekleştirilen değerlendirmelere uygun şekilde tasarlanarak uygulanan erken tedaviyle geri dönüş hızlandırılabilmekte ve daha ileri yaralanmalardan korunabilmektedir. Doku iyileşme fazları dikkate alınarak farklı tedavi modaliteleri kullanılmakta fakat literatürde yüksek kanıt düzeyinde çalışmalar sınırlı olduğundan genel olarak kabul görmüş bir protokol bulunmamaktadır. Ancak güncel tedavi yaklaşımlarının zorunlu olmadıkça immobilizasyon ve anti inflamatuar modalitelerin kullanılmaması, yaralanmaların bütüncül bir yaklaşımla izlenmesi ile doğru zamanda erken fiziksel aktivite üzerinde odaklandığı söylenebilir.