MAKSİLLEKTOMİ-10 YILLIK CERRAHİ DENEYİMİMİZ


Creative Commons License

Türe N., Akbal S., Topuz M. F., Oğhan F.

KBB-Forum, vol.1, pp.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: KBB-Forum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Amaç: Kliniimizde 2011-2021 yılları arasında maksillektomi uygulanan hastaların özellikleri üzerinden sonuçlarımızı deerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kütahya Salık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eitim ve Aratırma Hastanesi KBB kliniinde 2011-2021 tarihleri arasında maksillektomi uygulanan 20 hasta çalımaya dahil edildi. Hastaların hastanemiz otomasyon sistemindeki kayıtları incelendi.

Bulgular: Hastalar tümörün yerleimine göre incelendiinde, 13 hastada (%65) maksiller sinüste, 4 hastada (%20) sert damakta, 2 hastada (%10) nazal pasajda, 1 hastada ise malar alan üzerindeki ciltte (%5) olduu saptandı. En yaygın histopatolojik tanı; toplam 7 vaka ile (%35) skuamöz hücreli karsinom (SHK) idi. Cerrahi yöntem, 14 hastada (%70) parsiyel maksillektomi, 6 hastada (%30) total maksillektomi idi. Parsiyel maksillektomi uygulanan 14 hastanın, lokalizasyona göre, 6’sına medial maksillektomi, 4’üne inferiomedial maksillektomi, 4’üne anteriomedial maksillektomi yapıldıı izlendi. Brown sınıflandırılmasına göre en sık Sınıf I ve Sınıf II maksillektomi yapıldıı izlendi. Postoperatif ileri tedavi gereken 12 hasta (%60) izlendi. 3 hastaya (%15) sadece kemoterapi, 1 hastaya (%5) radyoterapi, 8 hastaya (%40) ise eş zamanlı kemoradyoterapi uygulandıı saptandı. 8 hastaya (%40) ek ileri tedaviye gerek olmadıı görüldü. Hastalarımızın nüks açısından deerlendirilmesinde, 4 (%25) hastamızda nüks izlendii saptandı. Maksillektomi yapılan hastalarımızın takiplerinde 12 (%60) hastanın halen yaamakta olduu, 8 (%40) hastanın ise hayatını kaybettii saptandı. Ortalama takip süremiz 42 ay (4-96) olarak saptandı.

Sonuç: Maksillektomi, ses niteliinde kayıp, yutma problemleri gibi önemli cerrahi morbiditelere ramen baarıyla uygulanan cerrahi yöntemdir. Uygun cerrahi yöntem, modern teknolojinin kullanılması ve dier akademik displinlerle yakın ibirlii ve tedavi protokolünün hastaya göre planlanması baarı ansını artırmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Neoplazm, Baş boyun neoplazm, Paranasal sinüs neoplazm, Maksillektomi