Marginal Fit and Bond Strength of Two All-Ceramic Copings


SUBAŞI G. , ÖZTÜRK A. N. , İNAN Ö., BOZOĞULLARI N.

88th General Session and Exhibition of the IADR-Barcelona, 14 - 17 Temmuz 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri