Arteriovenöz fistül mü kalıcı künelli kateter mi? Hangisini öncelikle tercih edelim?


Akgül E.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Uluslararası Katılımlı 15. Kongrsi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.1-2

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet

GİRİŞ VE AMAÇ:Kronik böbrek yetmezlikli hastaların diyaliz tedavisinin devam edebilmesi için arteriovenöz fistül (AVF) veya kalıcı tünelli kateter (KTK) seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekir. Hangi yöntemin tercih edileceği hasta isteği ve genel durumuna göre belirlenebilir.
YÖNTEM:The National Kidney Foundation klavuzuna göre AV fistül öncelikli tercih edilmeli
Türkiye'de AVF oranı %84 (Türk Nefroloji Derneği verileri)
Japonya'da %91, Almanya'da %80, İngiltere'de %67
BULGULAR:Arteriovenöz Fistül (AVF)
Cerrahi işlem lokal anestezi altında yapılır
Otolog işlem olduğu için allerji riski yok, enfeksiyona direnç yüksek
Anevrizmatik dilatasyon olmadığı sürece hastayı rahatsız edecek dış görünüm olmaz
Kalıcı Tünelli Kateter (KTK)
Damara erişim zor olabilir
Doppler USG gerekebilir
İşlem sırasında mortalite riski mevcut
Hayat kalitesini düşürür.
KTK mı AVF mi?
420 hasta ile yapılan çalışmada
AVF açıklık oranı:
ilk 12 ay %65.1
İlk 24 ay %52,4
İlk 36 ay %37,4
282 hasta ile yapılan çalışmada
AVF açıklık oranı:
İlk 12 ay %68
İlk 24 ay %54
İlk 36 ay %44
429 hastayı kapsayan bir çalışmada
İlk 12 ay açıklık %74
üç yıllık açıklık %64
KTK
Randomize, kateter çalışmayınca düşük doz trombolitik verilerek tekrar çalışması sağlanan vakaların da dahil edildiği 302 hastayı içeren çalışmada
Bir yıllık açıklık %72
İki yıllık açıklık %71
Aynı şekilde yeni nesil kateterler ile yapılan başka bir çalışmada
Bir yıllık açıklık %78
İki yıllık açıklık %44
TARTIŞMA VE SONUÇ:KTK mı AVF mi?
Yeni nesil kateterlerin açıklık oranı iyi
AVF hasta uyumu daha kolay, enfeksiyon riski çok daha düşük, yabancı madde reaksiyonu gelişmez
AVF li hastalarda kalp yetmezliği riski
Kalıcı kateterde resirkülasyon ihtimali?
Kalıcı kateterde mortalite riski