Evaluation of Knowledge and Behavior of Ratinal Drug Use o Patients With Dental Pain History


Creative Commons License

Yurttaş M., Küçük Ö.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.1, pp.8-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.733453
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.8-14
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Irrational use of drugs (IUD) is a common problem. In dentistry, which antibiotics, analgesics and some other drugs can be prescribed, there are problems with in the scope of IUD. In this study, it was aimed to investigate the habits and behavior in the use of drugs of individuals who applied to dental clinics due to dental pain. Methods: This study was conducted in the clinics of two different centers, the Oral and Dental Health Center (DHC) and the Faculty of Dentistry (FHD). In the study, a questionnaire with 19 questions related the drug use, drug supply, and conservation was applied to participants. The answers between DHC and FHD were compared. Results: One hundred sixty-five participants, 90 from DHC and 75 from FDH, were included in the study. One hundred six participants were women, 59 were men. It was learned that the participants used the most analgesics before admission to the hospital, and 60% of the participants used drugs due to dental pain in the last year. While 60.6% of the participants stated that they did not use drugs without consulting a doctor, it was determined that this rate reached 80% when systemic findings were accompanied by dental pain. The majority of the participants were knowledgeable about antibiotic resistance and the side effects of analgesics (80%, 77% respectively). 48.8% of the individuals stated that while using the drug again, they paid attention to the expiration date. Conclusion: Although there were differences in drug use among patients who applied to separate health institutions, the attitudes of patients about rational drug use were found to be positive in this study. Studies of the IUD are thought to play a role in this behavior. 

Amaç: Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de akılcı olmayan ilaç kullanımı (AOİK) yaygın bir sorun haline gelmiştir. Antibiyotikler, analjezikler ve diğer bazı ilaçların reçete edilebildiği diş hekimliğinde de AOİK kapsamında sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; dental ağrı nedeniyle diş hekimine başvuran hastaların ilaç kullanımı ile ilgili tutumlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, ağız ve diş sağlığı merkezi (ADSM) ve diş hekimliği fakültesi (DHF) olmak üzere iki farklı merkezin kliniklerinde yapıldı. Çalışmada katılımcılara ilaç kullanımı, ilaç temin etme ve muhafazası ile ilgili 19 soruluk anket uygulandı. ADSM ve DHF’ deki katılımcıların ankete verdiği cevaplar karşılaştırıldı. Bulgular: Araştırmaya 90 ADSM’den, 75’i DHF’den olmak üzere 165 katılımcı dâhil edildi. Katılımcıların 106’sı kadın, 59’u erkekti. Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 57.6) gelir düzeyinin 2000-5000 TL olduğunu bildirdi ve % 38.8’i yükseköğretim mezunuydu. Katılımcıların hastaneye başvuru öncesinde en çok ağrı kesici kullandığı, % 60 oranında katılımcının son 1 yılda dental ağrı sebebiyle ilaç kullandığı öğrenildi. Katılımcılardan % 60.6’sı doktora danışmadan ilaç kullanmadığını belirtirken, diş ağrısına sistemik bulguların da eşlik ettiği durumlarda bu oranın % 80’e ulaştığı belirlendi. Katılımcıların büyük çoğunluğunun antibiyotik direnci ve ağrı kesicilerin yan etkileri hakkında bilgi sahibi olduğu saptandı (sırasıyla % 80, % 77). Bireylerin % 48.8’i ilacını tekrar kullanırken son kullanma tarihinin dolmamış olmasına dikkat ettiğini belirtti. Sonuç: Ayrı sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar arasında ilaç kullanımı arasında farklar bulunmakla birlikte bu çalışmada hastaların akılcı ilaç kullanımı hakkında tutumları olumlu görülmüştür. AOİK kapsamında yürütülen çalışmaların bu tutumda rol oynadığı düşünülmektedir.