Servikal radikülopatili hastalarda stabilizasyon egzersiz eğitiminin ağrı ve fonksiyonel duruma etkisi


Akkan H., Gelecek N.

24. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 2. Fizyoterapi - Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.322

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 48
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.322
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Servikal radikulopatili hastalarda stabilizasyon egzersiz eğitiminin ağrı, boyun özürlülüğü, kavrama kuvveti, postüral durum ve yaşam kalitesine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya, servikal radikulopati tanısı almış ve yaşları 20-65 arasında olan 32 hasta dahil edildi. Hastalar randomize edilerek stabilizasyon egzersiz eğitim grubu (Grup 1; n=18) ve standart tedavi grubu (Grup 2; n=14) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup 1’ deki hastalara 15 seans elektroterapi (TENS ve US) ve 12 hafta servikal stabilizasyon egzersizlerinden oluşan kombine bir program uygulandı. Grup 2 hastalarına ise aynı elektroterapi uygulaması ile 12 haftalık standart servikal bölge egzersizleri (dirençli egzersizler, esneklik egzersizleri ve postür egzersizleri) verildi. Hastaların, ağrı şiddeti (VAS), boyun özürlülük düzeyi (Boyun Özür Göstergesi), yaşam kalitesi (SF-36Kısa-Form), postür (Corbin) ve kavrama kuvveti değerlendirmeleri yapıldı. Değerlendirmeler tedavi öncesi yapıldı, tedavi sonundaki 4. haftada ve 3. ayda tekrarlandı. Bulgular: Her iki grupta da tedavi sonrası ve 3. ay ölçümlerinde ağrı şiddeti ve boyun özürlülük düzeyi istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalırken (p<0.05); kavrama kuvveti, yaşam kalitesi skorları ile postür değerlendirme skorları arttı ve bu artışlar da istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Tedavi öncesi, 4. hafta ve 3. ay ölçümlerde gruplardaki parametrelerin değişimleri benzerdi ve her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Çıkarımlar: Servikal radikulopatili hastalarda hastaya özel programlanan 12 haftalık stabilizasyon egzersizleri, ağrının azaltılmasında, hastaların fonksiyonelliklerinin ve yaşam kalitesinin gelişmesinde etkili olabilmektedir. Bununla birlikte, sonuçlarımız stabilizasyon egzersizlerinin standart servikal bölge egzersiz programlarına benzer bir etkiye sebep olduğunu da göstermiştir.