Karaciğer Transplantasyonu Adaylarında Benek Takibi Görüntüleme ile Belirlenen Subklinik Miyokard Disfonksiyonu


demirtaş s., SADE AKDOĞAN L. E., ALTIN C., PİRAT B., Pamukçu H. E., YILMAZ S., ...More

Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, vol.47, no.8, pp.638-645, 2019 (Scopus)