Use of Corrected Calcium Values in the Diagnosis of Hypocalcemia in Intensive Care


Creative Commons License

Gönderen K., Güllü Z., Yıldırım F., Başarık Aydoğan B., Zerman A., Aygencel G., ...More

10. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2013, pp.41-42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-42
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Yoğun bakım hastalarında düzeltilmiş kalsiyum (Ca) değerlerinin hipokalsemi tanısında yeterli olup olmadığını göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Ekim 2009 ile Mart 2011 arasında yoğun bakım ünitemize yatan 187 hastadan yatış sırasında total Ca, albumin ve iyonize Ca düzeyleri gönderildi. Hastaların düzeltilmiş Ca düzeyleri üç farklı formüle göre hesaplandı. Formül 1: Düzeltilmiş Ca (mmol/L)= Total Ca (mmol/L)+ 0,02X [40-Albumin (g/L) Formül 2: Düzeltilmiş Ca (mmol/L)= Total Ca (mmol/L)+ 0,025X [40-Albumin(g/L)], Formül 3: Düzeltilmiş Ca (mmol/L)= Total Ca (mmol/L)+ 0,023X [40-Albumin (g/L)] olarak belirlendi. İyonize Ca düzeyi ile düzeltilmiş kalsiyum düzeyleri karşılaştırıldı. Yatış sırasında hastaların demografik özellikleri, hastalık şiddeti skorlamaları, yoğun bakıma yatış tanıları kaydedildi. İstatiksel analizle düzeltilmiş Ca düzeylerinin hipokalsemi tanısında değerini göstermek amacıyla ROC eğrisi çizildi. İyonize Ca düzeyi ile düzeltilmiş Ca değerlerinin korelasyonuna bakıldı. Hipokalseminin mortaliteye etkisi incelendi. Bulgular: Çalışmaya toplam 187 hasta (103 erkek, 84 kadın) dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 63,2±1,2 idi. Yatış Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi (APACHE II) ortalaması 23,1±7,7, Ardışık Organ Yetmezliği Değerlendirme Skoru (SOFA) ortalaması 8,0±3,9 ve Glasgow Koma Skoru (GKS) ortalaması 12,3±3,3 idi. Yatış sırasında gönderilen ortalama iyonize kalsiyum değeri 1,15±0,18 mmol/L, ortalama albumin düzeyi 2,67±0,66 gr/dL olarak tespit edildi. Hastaların düzeltilmiş kalsiyum değerlerinin ortalaması Formül 1’e göre 2,25±0,24 mmol/L (9,0±0,96 mg/dL), Formül 2’ye göre 2,31±0,24 mmol/L (9,24±0,96 mg/dL), Formül 3’e göre 2,28±0,19 mmol/L (9,08±0,76 mg/dL) idi. Hipokalsemi tanısı, iyonize kalsiyumun 1,1 mmol/L olması olarak tanımlandı. Buna göre hipokalsemi oranı %37 iken, formüllere göre düzeltilmiş Ca değerleri kullanıldığında hipokalsemi oranı, Formül 1 için %25, Formül 2 için %16 ve Formül 3 için %19 olarak saptandı. Formüllere göre düzeltilmiş Ca değerlerinin hipokalsemi tanısını koymaktaki değerini tespit etmek için çizilen ROC eğri analizine göre, eğri altındaki alan Formül 1 için 0,718 (p<0,001), Formül 2 için 0,715 (p<0,001), ve Formül 3 için 0,725 (p<0,001) olarak tespit edildi. Korelasyon katsayıları sırasıyla 0,247, 0,360, 0,375 bulundu. Hipokalseminin yoğun bakım hastalarında mortaliteye etki etmediği görüldü (p=0,134). Sonuç: Yoğun Bakım hastalarında düzeltilmiş Ca değerleri hipokalsemi tanısında kullanılmakla birlikte, hipokalsemiyi olduğundan daha az olarak tespit etmektedirler. Bu nedenle kritik hastalarda hipokalsemi tanısı için iyonize kalsiyumun direkt olarak ölçülmesi önerilebilir.