A FOREIGN BODY IN THE MANDIBLE: A CASE REPORT


Ayyıldız H., Akgünlü F.

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.23-24

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23-24
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Aim: Most of the foreign bodies that are seen in the jaws are resulted from traumatic injuries or previous dental interventions. In the jaw, most frequently encountered foreign bodies are filling materials. A few imaging methods can be used for locating foreign bodies, like plain radiographs, computed tomography and ultrasonography. The aim of this case report is to present the importance of three-dimensional imaging in determining the localization of foreign bodies.
Case Description: A 25-year-old male patient, with no systemic disease, referred at our clinic with pain. During the routine panoramic examination, it was thought that the pain was caused by tooth number 47. In the apical of the related tooth, a radiopaque round foreign body was determined. In the periapical radiography, no relation was found with root. To localize the foreign body, Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) was taken in the 5x5 cmfield of view. Three-dimensional evaluation revealed that the foreign body was localized between the lingual mucosa and the cortical bone and the cortical bone was resorbed in the region. It was thought that the foreign body was the canal sealer, which originated from overfilled canal. 

Results: Foreign bodies can be seen during routine radiographic examination. However, there are some limitations to determine the relation of the body with bucco- lingual direction and its relation with the surrounding anatomical structures. 

Conclusion: Since computed tomography provides three-dimensional imaging, it enables clear localization of foreign bodies and accurate treatment planning

.Keywords: Cone-beam computed tomography, foreign bodies, jaw

Amaç: Çenelerde görülen yabancı cisimlerin çou, travmatik yaralanmalardan ya da önceki dental giriimlerden kaynaklanmaktadır. En sık karılaılan dental kaynaklı yabancı cisimler dolgu materyalleridir. Yabancı cisimleri lokalize etmek için düzlemsel radyografiler, bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunun amacı yabancı cisimlerin lokalizasyonunu belirlemede üç boyutlu görüntülemenin önemini bildirmektir.
Olgu Tanımlanması: 25 yaındaki sistemik hastalıı olmayan erkek hasta kliniimize arı ikayeti ile bavurdu. Rutin panoramik muayenesinde arının 47 numaralı diten kaynaklandıı düünüldü. lgili diin apikalinde radyoopak yuvarlak bir yabancı cisim varlıı belirlendi. Alınan periapikal radyografide kök ile bir iliki saptanamadı. Yabancı cismi lokalize etmek için 5x5 cm2’lik görüntüleme alanında Konik Iınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) alındı. Yapılan üç boyutlu deerlendirme ile yabancı cismin, lingual mukoza ile kortikal kemik arasında lokalize olduu ve bölgedeki kortikal kemiin rezorbe oldubelirlendi. Yabancı cismin takın kanal dolgusundan kaynaklanan kanal dolgu patı olduu düünüldü.
Bulgular: Rutin radyografik muayenede yabancı cisimler görülebilir. Ancak cismin bukko-lingual yöndeki lokalizasyonu ve çevre anatomik yapılarla ilikisini belirlemede limitasyonları mevcuttur.

Sonuç: KIBT üç boyutlu görüntüleme olanaı sunduundan, yabancı cisimlerin net lokalizasyonunu ve doru tedavi planlamasını mümkün kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çene, konik ıınlı bilgisayarlı tomografi, yabancı cisimler