TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA HEMOGRAM İNDEKSLERİ


TAŞKIRAN B., CANSU G. B. , MUTLUAY R., YORULMAZ G.

39.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye