ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING TOY PREFERENCE FOR CHILDREN OF ADULTS


Bolışık B., Bal Yılmaz H., Yavuz B., Tural E.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.976-990, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was carried out as descriptive and cross-sectional in order to determine the factors affecting toy preference of parents. While the population of the work consists of parents who bought toys from toy stores in Izmir (Balcova, Karsıyaka) and in Samsun, the sampling consists of parents who came to these toy stores for shopping between 24th and 25th May 2008 and accepted to participate in the research. As a data-gathering tool, “Child and Family Description Form” composed of 27 questions was used after reviewing the literature. The majority of the adults (66.5%) in the research consist of mothers. It is found that 80.9 % of the adults buy their children toys regularly; that 53.4% buy toys after having given a prior decision to buy one; and that 52.8% of those who decide for the toy are the children. It is also established that as the education level of the adults buy toy increase, they buy more toys for their children (76.1%), the importance they give to the CE sign on the toys (65.9%) and to the reliability of the toys (89.2%) increases. Consequently, it is determined that parents mostly buy toys according to the wishes of their children and that they pay less attention to certain factors. 

Bu araştırma ebeveynlerin oyuncak seçimini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İzmir (Balçova, Karşıyaka) ve Samsun‟daki oyuncak mağazalarından çocuklarına oyuncak alan ebeveynler oluşturmuştur. Çalışma gurubunu ise 24-25 Mayıs 2008 tarihleri arasında oyuncak mağazasına gelen, çocuklarına oyuncak alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden kişiler oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, ilgili literatür taranarak oluşturulan, 27 sorudan oluşan “Çocuk ve Aileyi Tanıtım Formu” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin çoğunluğunu (%66,5) anneler oluşturmaktadır. Yetişkinlerin %80,9 ‟unun çocuklarına düzenli aralıklarla oyuncak almadıkları, %53,4‟ünün oyuncak almaya daha önce karar verdikleri ve oyuncak almaya karar verenlerin %52,8 oranında çocuklar olduğu bulunmuştur. Oyuncak alan kişilerin öğrenim düzeyi yükseldikçe, çocuklarına daha sık oyuncak aldıkları (%76,1), oyuncakların üzerinde CE işareti bulunmasına (%65,9) ve oyuncağın güvenli olmasına (% 89,2) önem verdikleri saptanmıştır.