THE RELATIONSHIP BETWEEN FEAR OF CHILDBIRTH LEVEL GESTATIONAL AGE AND NUMBER OF PREGNANCIES


Creative Commons License

ASLAN M. M., BIYIK İ.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.494-499, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: In this study, the relationship between gestational week, number of pregnancies and fear of childbirth was investigated. Patients and methods: The study was conducted between January 2018 and November 2018. The Childbirth Fear – Prior to Pregnancy scale Turkish version was filled for the pregnant women who applied to Muş State Hospital Pregnancy Information Class. Results: In the third trimester of pregnancy, those receiving education of fear that ‘they might panic and not know what to do during labour & birth.‘ (p = 0.012 and p = 0.004, respectively). In the third trimester, they were worried that harm might come to the baby and had fear of complications during labour and birth more than the first-trimester pregnants (p <0.001 and p = 0.013, respectively). In the first three months of pregnancy, the fact that they were afraid of what the labour and birth process will do to their bodies were more common (p = 0.022). Fear of childbirth was found higher in primigravid pregnant women than multiparous women (<0.001). Conclusion: In the first three months of pregnancy, they are afraid of what the labour and birth process will do to their bodies. As the pregnancy progresses, fear that they will lose control during labour and birth increased and they think labour and birth process might harm the baby.Emerge fear of childbirth is higher in primigravidae. In the last weeks of pregnancy, antenatal education that alleviates the fear of childbirth might be focused on primigravid pregnant women.
Amaç: Bu çalışmada doğum korkusunun gebelik haftası ve sayısı ile ilişkisi araştırıldıHastalar ve Yöntem: Ocak 2018 –Kasım 2018 tarihleri arasında Muş Devlet Hastanesi gebe bilgilendirme sınıfınabaşvuran gebelere Gebelik Oncesi Doğum Korkusu ölçeği doldurtuldu.Bulgular: Gebeliğin üçüncü üç ayında eğitim alanlar birinci üç ayda eğitim alanlara göre daha fazla ‘doğumla başedemeyeceklerini’ düşünürken ve ‘doğum ağrıları ve doğum sırasında paniklemekten ve ne yapacaklarını bilememekten’ korkmaktadır (sırasıyla p=0.012 ve p=0.004). Gebelik üçüncü üç ayında eğitim alan gebeler ‘doğumdabebeklerine zarar gelmesinden’ ‘doğumun bebeklerine zarar vermesinden’ ve ‘doğum ağrıları ve doğum sırasındabir sorun gelişeceğinden’ ilk üç aydakilere oranla daha çok korkmaktadır (sırasıyla p<0.001 ve p=0.013). Doğumağrıları ve doğumun bedeninde bırakacağı etkilerden korkanlar ilk üç ayındaki gebelerde daha fazladır (p=0.022).Primigravid gebelerin doğum korkusu ölçek puanı, multipar gebelere göre daha yüksek bulundu (<0.001).Sonuçlar: Gebeliğin ilk aylarındakiler doğumun bedeninde bırakacağı etkiler konusunda kaygı duymaktadırlar.Gebelik ilerledikçe doğum eylemi ile başa çıkamama ve bebeğin sağlığı ile ilgili kaygılar ön plana çıkmaktadır.Doğum korkusu primigravidlerde daha fazladır. Gebeliğin son haftalarında özellikle primigravid gebelerin doğumkorkularını azaltacak eğitimlere ağırlık verilmelidir.