Periodontal yıkım ile beraber eksternal ve internal kök rezorbsiyonu gösteren dişlerin multidisipliner olarak tedavisi: vaka raporu.


GÜLER B. , KURNAZ S. , ERSÖZ M. M. , HATİPOĞLU H.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi - 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri