Sağlık bilimleri öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatiftedavilerle ilgili bilgi, tutum ve inanışlarının araştırılması


TAŞPINAR B., TAŞPINAR F., GÖKÇEN S., ERDOĞAN A., OKUR İ., OKUR E. Ö.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2020 (Peer-Reviewed Journal)