Ses Hastalıklarında Yapay Zekâ: Bibliyometrik Analiz


Bolat E. S., Umurhan E., Türe N.

44.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 19 November 2023, pp.3-4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3-4
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Ses Hastalıklarında Yapay Zekâ: Bibliyometrik Analiz

Elif Sare Bolat1, Elif Umurhan2, Nurullah Türe3
1
Dil Konuma Terapisti, Evliya Çelebi Eitim ve Aratırma Hastanesi, Kütahya, Türkiye 2Ara. Gör, Kütahya Salık Bilimleri Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye 3Dr. Ör. Üyesi, Kütahya Salık Bilimleri Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

AMAÇ:Son yıllarda, ses hastalıklarında yapay zekâ kullanımına yönelik artan bir çaba izlenmektedir. Çalımaların yönelimlerini tespit etmek, aratırmacılar için alanın sınırlarını ve geliimini ortaya koymak amacıyla bibliyometrik analiz yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM:Ses bozukluklarında yapay zekâ kullanımını ara
tırmak için, Web of Science’da 1990-2023 yılları arası ‘yapay zeka’’ ve ‘’ses hastalıkları’’ anahtar kelimeleri tarandı. Tüm çalımalar uygunluk açısından tarandı ve ngilizce olmaları bir kriter olarak belirlendi. Bibliyografik özellikler çıkarıldı ve tanımlayıcı bir analiz yapmak için kullanıldı. Çalımaların dergileri, yazarları, ülkeleri, kurumları, iş birlii aları, anahtar kelimeleri ve referansları yıllık sayıları görselletirmek için kullanıldı.

BULGULAR:Toplam 60 makale aratırmamızda dahil edildi. Yıllık yayın sayısı son üç yılda artış eilimi gösterdii izlendi. Artificial Intelligence in Medicine (4/60), IEEE Access (4/60), Journal of Medical Internet Research (3/60) en çok yayın yapan dergiler oldu. Amerika Birleik Devletleri (13/60), Çin (12/60), Almanya (10/60) en çok yayın yapan ülkelerdir. King Saud Üniversitesi (6/60), Madrid Politeknik Üniversitesi (6/960) ve Yaun Ze Üniversitesi (4/60) en üretken kurumlar olmutur. Verde L. (29 Atıf), De Pietro G. (27 atıf) ve Sannino G. (27 atıf) ile en çok atıf alan aratırmacılardı.

SONUÇ:Bu çalıma, ses bozuklukları aratırmalarında yapay zeka teknolojisindeki son gelimeleri özetlemekte ve bibliyometrik analiz ve ağ görselletirme yoluyla ortaya çıkan trendlere, aratırmacılara ve kurumlara ıık tutmaktadır. Bulgularımız, alanın güncel yönleri ile ilgili deerli ipuçları salayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, Derin örenme, Ses bozuklukları, Makine örenimi