Detecting the Relationshıp Between The Stress Levels And Perceived Burnout in LawEnforcement Officers During The Coronavirus Disease Outbreak: A Cross-Sectional Study


Creative Commons License

Şener H., Arıkan İ., Gülekçi Y., Gündüz N.

COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi, Kütahya, Turkey, 15 - 16 January 2021, vol.5, no.1, pp.154

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 5
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.154
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınına bağlı sağlık sorunları; toplumsal tedbirlerin

tanımlamalarında belirgin bir değişimi gerekli kılmıştır. Halk sağlığının korunabilmesi için

Covid-19 salgın sürecinde sağlık personelinin yanında üstün başarı gösteren polis ve jandarma

personelinin bu süreci iyi yönettiği görülmüştür. Yüksek tempoda ve ağır mesai şartlarında,

yaşamsal tehlikenin varlığını sürekli hisseden kolluk kuvvetleri personel’nin zaman

içerisinde hem yaşam kalitesi hem de çalışma performansı etkilenmektedir.

Kolluk kuvetleri ile ilgili yapılan birçok araştırmada, belirsiz ve çatışan ihtiyaçların

varlığı, ağır, yoğun, yüksek tempolu iş yaşamı, işyerindeki kişilerle çatışmalar, yönetim

şekilleri ve uygulanan örgütsel politikalar, iş ve örgütsel stres faktörleri değerlendirilmiştir.

Son dönemde Covid-19 salgını ile ilgili personel odaklı yapılan çalışmalar sağlık

personelinin stres ve salgınla ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesine yöneliktir. Bu araştırmanın

hedefi; Covid-19 salgın sürecinde kolluk kuvvetlerinin korona virüs ile ilgili bilgi

düzeylerinin belirlenmesinin yanında kolluk kuvvetlerine mensup kişilerin Covid-19 salgın

sürecindeki yaşam kalitesi ile stres düzeyleri üzerine etkileri kişisel veri formu ile Algılanan

Stres Ölçeği (ASÖ) ve Tükenmişlik Ölçeği Kısa Formu (TÖ-KF) ile belirlenmesidir.

Kütahya il genelinde görevli kolluk kuvvetlerine mensup 963 kişinin oluşturduğu

kesitsel çalışma grubundan elde edilen veriler ışığında geleneksel polislik anlayışındaki

değişimlerin yanı sıra eş zamanlı gelen ek sorumluluklar sonrasında kolluk kuvvetlerinde

tükenmişlik ve stres düzeyinde belirgin bir artış oluşması açısından önemlidir.