Infected Residual Cyst of the Posterior Mandible:a Case Report


Sarı S., Ayyıldız H.

26. Türkiye Dişhekimleri Birliği Uluslarası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, vol.11, no.13073540, pp.57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 11
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Mandibula Posteriorda Enfekte Olmuş Rezidüel Kist: Olgu Sunumu Selinay Sarı, Halil Ayyıldız Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Kütahya AMAÇ: Radiküler kistler, Hertwig’in epitelyal artıklarından kaynaklanan çenelerin en yaygın görülen inflamatuar odontojenik lezyonlarıdır. Rezidüel kistler enflamatuar kistlerden biridir. Rezidüel kistler diş çekimleri sonrası geriye kalan radiküler kistler veya diş çekiminden sonra yeterli enükleasyonu yapılmayan kistin kemik dokusunda kalmasıyla oluşur. Rezidüel kistler enfekte olmadıkça genellikle asemptomatiktirler ve küçük boyutlardadır. Nadir durumlarda büyük boyutlara ulaştığı bildirilmiştir. Tedavi için tavsiye edilen öncelikli seçenek kistin enükleasyonudur. Bu vaka sunumunun amacı sekonder olarak enfekte olmuş bir rezidüel kistin sunulmasıdır. OLGU SUNUMU: Sistemik hastalığı olmayan 57 yaşındaki erkek hasta sağ mandibulada ağrı nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Hasta Şubat 2021’de ilgili bölgeden bir kist çıkarıldığını ve operasyon sonrası sağ mandibulada his kaybı olduğunu ifade etti. Yapılan intraoral muayenede, bölgede fistül yolu ile pü akışı gözlenmiştir. Bukkal mukozanın palpasyonu ile fluktuasyon gözlendi. Alınan panoramik radyografide sağ posterior mandibulada radyoopak düzgün sınırlı radyolüsent lezyon izlenmiştir. Hastanın KIBT görüntülerinde mandibular sinir ile yakın ilişkili olduğu gözlenen lezyon, rezidüel kist ön tanısıyla Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümüne yönlendirilmiştir. Patolojik inceleme sonucu klinik ön tanı ile uyumlu olarak rezidüel kistti. SONUÇ: Bu olgu sunumunda rezidüel kistlerin genişleyici ve yıkıcı karakteri gösterilmektedir. Genellikle asemptomatik olarak görülen ve radyografik muayene sonucu rastlantısal olarak farkedilen rezidüel kistler sekonder olarak enfekte oldukları durumlarda ağrı, şişlik gibi klinik bulgular da verebilir. Anahtar Kelimeler: Enfekte, Radiküler kist; Rekürent; Rezidüel kist; KIBT