DESIGN OF A VIRTUAL REALITY APPLICATION DEVICE IN THE REHABILITATION OF FACIAL PARALYSIS


Çakır S., Kitiş Ş.

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VI, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.180-181

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.180-181
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Background: People's facial expressions provide a source of information about the psychological, emotional and neurophysiological state of the person. Peripheral facial paralysis occurs as a result of a lesion in the seventh cranial nerve. The facial nerve has protective, aesthetic and communicative responsibilities, and its dysfunction causes significant social and functional impairments and subsequently negatively affects the quality of life. The etiology of facial paralysis is still not fully explained. Virtual reality has now emerged as a promising tool in many therapy and rehabilitation areas. Recently, it has been widely used in patients' rehabilitation processes.

Objectives: In this study, it is aimed to contribute to the healing process of patients by using virtual reality application in facial paralysis treatment para to increase their motivation and shorten the recovery period. Methods: In our device, a combination of Electromyography (EMG) and a virtual reality-based game system will be used in the rehabilitation of facial paralysis. Combining virtual reality and EMG will facilitate the rehabilitation process and provide feedback on the changes that occur. A 10-day exercise program in the form of a total of 5 minutes (1 minute play, 30 seconds rest) per day is planned for the patients. The colored balls on the screen are asked to do the activity tasks assigned to them and throw them into the basket. These activities; eyebrow lift: red ball, close eyes: blue ball, nose up: yellow ball, joining lips: green ball, chin up pull: white ball. With the EMG sensors in the system, the current situation in the patient will be evaluated at the beginning and at the end of the sessions and feedback will be provided to the patient. The patient will be able to see his / her performance in the given tasks on the screen, and his / her motivation will be increased with verbal expressions.

Results: Evaluation of the facial paralysis patient begins with a comprehensive history and physical examination. Electrophysiological studies help in determining the functional state of facial nerves and muscles. Electroneurography is useful in the case of unilateral facial paralysis. In our study, it is expected that the rehabilitation processes of our patients participating in the treatment will be shortened, their participation increased and thus contributed to their recovery.

Conclusions: The idea that rehabilitation, which is a difficult process, can be done in a more enjoyable and willing way is aimed with virtual reality treatment. We hope that our designed device will be useful in the treatment of facial paralysis based on neurorehabilitation principles.

Keywords: Facial Paralysis, Virtual Reality, Therapy, Rehabilitation

ÖZET

Giriş: İnsanların yüz ifadeleri, kişinin psikolojik, duygusal ve nöro-fizyolojik durumu hakkında bilgi kaynağı sağlamaktadır. Periferik fasiyal paralizi, bir lezyon sonucu oluşmaktadır. Bu lezyon yedinci kafa sinirinde meydana gelir. Yüz sinirinin estetik, koruyucu ve iletişimsel sorumlulukları vardır. Ayrıca disfonksiyonu önemli fonksiyonel ve sosyal bozukluklara neden olmakta ve devamında yaşam kalitesini negatif yönde etkilemektedir. Fasiyal paralizinin etiyolojisi tam olarak hala açıklanamamıştır. Sanal gerçeklik artık birçok terapi ve rehabilitasyon alanında umut verici bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda hastaların rehabilitasyon süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada fasiyal paralizi tedavisinde sanal gerçeklik uygulaması kullanılarak hastaların iyileşme süreçlerine katkı sağlamak¸ motivasyonlarını arttırmak ve iyileşme süresini kısaltmak amaçlanmaktadır.

Yöntem: Cihazda fasiyal paralizinin rehabilitasyonunda Elektromiyografi (EMG) ile sanal gerçeklik temelli oyun sistemi kombinasyonu kullanılacaktır. Sanal gerçeklik ile EMG’nin kombine edilmesi rehabilitasyon sürecini kolaylaştıracak ve meydana gelen değişiklikler hakkında geri bildirim sağlayabilecektir. Hastalara günde toplamda 5 dakikalık (1 dakika oyun, 30 saniye dinlenme) şeklinde 10 günlük bir egzersiz programı planlanmaktadır. Ekrandaki renkli topların kendilerine verilen aktivite görevlerini yaparak sepete atmaları istenmektedir. Bu aktiviteler; kaş kaldırma: kırmızı top, gözleri kapatma: mavi top, burnu yukarı çekme: sarı top, dudakları birleştirme: yeşil top, çeneyi yukarı çekme: beyaz top, şeklindedir. Sistem içindeki EMG sensörleri ile başlangıçta ve seanslar sonunda hastadaki var olan durum değerlendirilecek ve hastaya geri bildirim sunulacaktır. Hasta verilen görevlerdeki performansını da isterse ekranda görebilecek ve sözel ifadelerle de motivasyonu arttırılacaktır.

Bulgular: Kapsamlı bir öykü ve fiziki muayene ile fasiyal paralizi hastasının değerlendirilmesi başlar. Elektrofizyolojik çalışmalar, fasiyal sinir ve kasların fonksiyonel durumunu belirlemede yardımcı olur. Elektronörografi tek taraflı fasiyal paralizi durumunda faydalıdır. Çalışmada tedaviye katılan hastaların rehabilitasyon süreçlerinin kısalması, katılımlarının artması ve dolayısıyla iyileşmelerine katkı sağlanması beklenmektedir.

Sonuç: Sanal gerçeklik tedavisi ile zor bir süreç olan rehabilitasyonun daha zevkli ve istekli bir şekilde yapılabilir olması düşüncesi hedeflenmiştir. Tasarlanan cihazın, nörorehabilitasyon ilkelerini temel alarak fasiyal paralizinin tedavi edilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal Paralizi, Sanal Gerçeklik, Terapi, Rehabilitasyon