Sıçan Crush Sendromu Modelinde Hidrojen Sülfür’ün Renal Hasara Etkisi


TEKŞEN Y., KADIOĞLU E. , KOÇAK C., KOÇAK H.

III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi (Sağlığa İnterdisipliner Yaklaşım), 11 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri