INVAZIV DUKTAL KARSINOM OLGULARINDA HORMON RESEPTÖRLERI VE CERB B2 EKSPRESYONU ILE HASTA YAŞAM SÜRESIARASINDAKI İLIŞKI


DEĞER A. N. , DEĞER H., ÖZYİGİT F. , ARIK Ö.

5TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye