Serebral Palsili Çocuklarda Denge Değerlendirme Sistemleri Testi'nin Türkçe Versiyonunun Kültürel Adaptasyonu, Geçerlilik ve Güvenilirliği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BÜŞRA DEMİRKAYNAK

Danışman: Bahar Aras