Kronik karaciğer hastalığı bulunan olgularda özofagus varisi varlığı ve varis büyüklüğü ile hepatik ven akım hızının ilişkisi


Öğrenci: GÜL SENA TOPAL

Danışman: SÜLEYMAN COŞGUN