Obezite ve kardiyak belirteçler arasındaki ilişkinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: MERVE YERLİ

Danışman: FATMA EMEL KOÇAK