Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POEMS

in: Multiple Myeloma and Plasma Cell Neoplasms, Ahmet Kürşad GÜNEŞ, Editor, akademisyen kitabevi, Ankara, pp.331-344, 2019 Creative Commons License

Birinci Basamak Tedaviye Dirençli KronikMyeloid Lösemide Güncel Tedavi

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2019 / I:HEMATOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Fatih KÖSE Ahmed Kürşad GÜNEŞ, Editor, akademisyen kitabevi, Ankara, pp.331-344, 2019 Creative Commons License