Kaplıca ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Standardizasyon ve Verimlilik


Kavuncu V. , Aksoy C. C. (Yürütücü) , Okur İ. (Yürütücü)

Kalkınma Ajansı, 2019 - 2019

  • Proje Türü: Kalkınma Ajansı
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2019
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2019

Proje Özeti

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve üniversitemizin afiliye olduğu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası'nda işleyiş ile ilgili sorunların çözümü ve verimin arttırılması için teknik danışmanlık hizmeti talep edilmektedir. Bu bağlamda; hasta kabul, hasta randevu sistemi, hasta yönlendirmesi ve hastane tesislerinde verilen hizmetin koordinasyonu ile ilgili destek istenmektedir. Bu kapsamda, 20 saat personel eğitimi ve 32 saat teknik danışmanlık hizmeti alınması planlanmaktadır. Alınan teknik destek sayesinde ulaşılması beklenen amaçlar aşağıda sıralanmıştır; - Hastanemizde verilen hizmet kalitesinin arttırılması, - Maliyet etkin bir tedavi hizmeti sağlanması, - Sahip olunan tesislerin verimliliğinin arttırılması, - Varlık yönetimi ve planlanması, - Hasta sonuçlarının takibi ve hasta raporlama sisteminin geliştirilmesi - Hasta memnuniyetinin arttırılması, - Uygulanan girişimlerin standardize edilmesi, - Verilen tedavinin etkinliğinin belirlenmesi, - Standardize değerlendirme yöntemleri ile tedavi öncesi ve sonrası gelişimin takibi - Mevcut işleyişteki aksaklıkların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, - Hekim ve hekim dışı sağlık personeli için en uygun çalışma ortamının tesis edilmesi - Ülkemizde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde ölçüme, değerlendirme, ödeme sistem ve kriterlerinde model olmak, - Uluslararası sağlık turizmi için gerekli standartlara uyum Kaydedilecek bu gelişmeler sonuncunda, yurtiçi ve yurtdışından sağlık turizminde, gerek konumu ve gerekse sahip olduğu imkanlar bakımından önemli bir avantaja sahip olan hastanemizin, Kütahya ili, çevre iller ve yurtdışından daha fazla hastaya hizmet vermesi, hem şehrimiz hem de ülkemiz için daha önemli bir tesis haline gelmesi hedeflenmektedir.