Yoncalı'da Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi Fizibilite Desteği


Kavuncu V. , Akdeniz Leblebicier M. (Yürütücü) , Aksoy C. C. (Yürütücü) , Gökpınar H. H. (Yürütücü) , Özlü A. (Yürütücü) , Şener H. (Yürütücü) , et al.

Kalkınma Ajansı, 2020 - 2021

  • Proje Türü: Kalkınma Ajansı
  • Başlama Tarihi: Mart 2020
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2021

Proje Özeti

On Birinci Kalkınma Planı'nda da yer verildiği üzere ülkemizin sağlık turizmi alanında tanınırlığı ve tercih edilirliği artırılması planlanmaktadır. Bu nedenle sağlık turizmi hizmet kapa-sitesinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Kütahya ili, sağlık turizmi açısından değerlendirildiğinde; TR33 Bölgesi Bölge Planı'nda ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023'te kültür ve sağlık/termal turizm açısından potansiyele sahip olması sebebiyle, kültür kentleri arasına dahil edilmiştir. Halihazırda Kütahya da bir termal kent projesi bulunmaktadır. Buna ek olarak ilimizde, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı turizm sertifikalı hastaneler, ile birçok özel kaplıca ve tesis de bulunmaktadır. Bu tesislerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden birisi de Yoncalı beldesidir. Yoncalı, insanların fiziksel ve ruhsal iyilik halini geliştirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla; tedavi, rehabilitasyon, iyilik elde etme talebinde bulunan yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayabilecek coğrafi, fiziksel, tıbbi ve turistik altyapıya sahip bir bölgedir. Bunun yanında dünya nüfusunun artması ve yaşlanması, yaşam kalitesi ile sağlık maliyetlerinin yükselmesi, ulaşım ve iletişim olanaklarının artması gibi birçok neden son yirmi yılda termal sağlık turizmi ile konaklamalı rehabilitasyon sektörünün gelişmesine neden olmuştur. Kronik hastalıkların büyük çoğunluğunda iklim, hidroterapi, rekreasyon ve rehabilitasyonun bilimsel olarak faydalı olduğunun dünyada kabul görmesi, Yoncalı gibi termal sağlık turizmi potansiyeli olan bölgelere talebin giderek artmasına yol açmaktadır. Ancak bir bölgede sağlık turizminin gerçekleşmesi ve sürdürülebilmesi için bölgenin termal niteliğinin yanında profesyonel hizmet veren farklı çalışma kollarının bulunması, olmazsa olmazdır. Yoncalı da termal sağlık turizminin gelişmesi için termal unsurların yanında konaklamalı rehabilitasyon uygulamaları ve diğer sağlık turizmi uygulamalarıyla profesyonel sağlık hizmetinin sunulduğu alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu fizibilite projesinin genel amacı kaplıca ve termal sular açısından zengin, iklimsel ve çevresel koşulları termal sağlık turizmi için elverişli, Kütahya merkezine, dolayısı ile Zafer Havaalanı'na yakın Yoncalı beldesinde yapılması planlanan konaklamalı rehabilitasyon merkezinin kurulmasıdır.