Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Halk Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2004 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Publıc Relatıons And Promotıon, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Ankara University, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Halk sağlığı konulu bir programın kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sağlık davranışlarına etkisi Sustainable Development

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Halk Eğitimi (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Aile içi iletişimin ergenin duygusal sağlığına etkisi (Keçiören İlçesi örneği)

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English