Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1997 - 2004 Undergraduate

  Kütahya Health Sciences University, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2010 Expertise In Medicine

  KORONER ARTER HASTALARINDA AORTİK SERTLİĞİN VE ATEROSKLEROZUN TESPİTİNDE YENİ BİR EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRE: AORTİK PROPAGASYON VELOSİTESİ

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English