Travmatik Diş Yaralanmasi Sonucu Ekstrüze Olmuş Üst Santral Kesici Dişin Tedavi Ve Takibi: Olgu Sunumu Treatment and Follow-Up of Extruded Maxillary Central Incisor Teeth as A Result of Traumatic Dental Injury: Case Report


BAYRAKTAR C. , KIRZIOĞLU Z.

Aydın Dental, cilt.5, sa.2, ss.75-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)