Süperoksidize su içeren el antiseptiğinin etkinliğinin araştırılması


Aydın E., Bozoğlan E., Darcan S., Renders D. P.

12. ULUSLARARASI DAS Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 December 2021, pp.99-100

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99-100
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Pandemi ile beraber antiseptik ürün ihtiyacının artması, bilim insanlarını daha etkin yeni antiseptiklerin geliştirilmesi üzerine çalışmalara yönlendirmiştir. Yeni üretilen antiseptik solüsyonlarının içerik ve etkinlik bakımından standartlara göre değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmamızda süperoksidize içerikli bir antiseptik ürünün (Farmisol, Türkiye) etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Süperoksidize içerikli ürünün (Farmisol, Türkiye) antimikrobiyal aktivitesi TSE EN 1500 – Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler – Hijyenik el ovalama maddesi – Deney yöntemi ve gerekler standardında belirtilen yönteme göre standart %60 izopropil alkol ile karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 20 gönüllü dahil edilmiş ve iki gruba ayrılmıştır. E. coli ATCC 25922 suşu test bakterisi olarak kullanılmıştır. Birinci grup öncelikle standart el yıkama talimatına göre 1dk boyunca ellerini sıvı sabun ile yıkamışlardır. Kâğıt havlu ile kuruladıktan sonra, eller 5 saniye süreyle önceden 1 McFarlanda ayarlanmış kontamine triptik soy sıvı besiyerine mid-metakarpal seviyeye kadar daldırmışlardır. Üç dakika kuruma süresi sonunda steril TSB içine el daldırılmıştır. Burada dilüsyon yapılarak triptik soy agar (TSA) besiyerine 100 µl ekim yapılmıştır. Eller tekrar kontamine edilmiş ve 3ml antiseptik ürün standarda uygun şekilde uygulanmış 30 saniye sonrası eller beş saniye süre ile akan musluk suyu altından geçirildikten sonra parmak uçlarını içerisinde nötralizan olarak %5 yumurta sarısı içeren 10’ar ml’lik TSB’ye daldırarak bir dakika boyunca ovuşturma hareketi yapılmıştır. İkinci gruptaki gönüllülere antiseptikler 2 kez 30 ml ve toplam 60 sn uygulandıktan sonra numune alınmıştır. TSA besiyerleri 37 °C de 18±4 saat süre ile inkübe edildikten sonra koloni sayma yöntemi ile tüm koloniler sayılmıştır. Bir deney setinde her bir gönüllünün test edilen antiseptik ve referans solüsyon için ayrı ayrı logaritmik azaltma faktörleri (log AF) (log AF= log ilk değer – log son değer) formülüne göre hesaplanmıştır.

Bulgular: İlk kontaminasyona göre her iki antiseptikle elde edilen logaritmik azalma oranları tabloda gösterilmiştir.

Tablo: İlk kontaminasyona göre antiseptik sonrası logaritmik azalma düzeyleri

Antiseptikler

A Grubu (3 ml - 30 sn)

B Grubu (2 X 3 ml -60 sn)

% 60 İzopropil Alkol

3,7

3,83

Farmisol

3,16

3.42

 

Sonuç: Süperoksidize su içeren antiseptikle standart izopropil alkole göre kıyaslanabilir logaritmik azalma tespit edilmiştir.