Premenopozal meme kanserli hastalarda anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmi ile prognostik faktörler arasındaki ilişki


YAREN A., TURGUT S., KURŞUNLUOĞLU R. , ÖZTOP İ., TURGUT G., KELTEN C., ...More

17.Ulusal Kanser Kongresi, (Kongre özet kitabı) Özet No 199, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey