Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarından Korunmaya Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları


Bostan Akmeşe N. , Şahin H., Özyer Ö. S. , Akbaş G.

11. Ulusal HemĢirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.330

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.330