DİOPATİK VE DİABETİK KARPAL TUNEL SENDROMLU OLGULARDA SUBSİNOVİAL BAĞ DOKUSUNDA HİSTOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


DEĞER A. N., TAŞER F., DEĞER H.

Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Çeşme Sheraton Hotel İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No