YENI KURULAN KRONIK YARA POLIKLINIĞININ RETROSPEKTIF DEĞERLENDIRILMESI


Yıldırım A. C., Bulut Ayaz C.

16. Ulusal 4. Uluslararası Yara Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.138-139

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.138-139
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp fakültesi Evliya Çelebi EAH kronik yara bakım polikliniği Ağustos 2021’de hizmet vermeye başladı. MHRS sistemi poliklinik açıldıktan kısa süre sonra aktif hale geldi. Hem randevulu, hem de randevusuz olarak başvuran kronik yara problemi olan hastaların takip ve tedavilerini gerçekleştirdik. Yeni kurulan polikliniğimizin takip ve tedavi ettiği hastaların sonuçlarını ortaya koymaya çalıştık. Materyal-Metod: Ağustos 2021-Ağustos 2022 yılı arasında bir yıllık poliklinik hastaların verileri, bilgi işlem sistemi üzerinden tarandı. Hastaların demografik verileri, not edilen fizik muayene bulguları, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme tetkikleri incelendi. Veriler tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemleriyle değerlendirildi. Bulgular: Kronik yara bakım polikliniğine toplam 570 hasta başvurdu.300 hasta erkek,270 hasta kadın idi. Bu hastaların 233’ü kronik yara ( % 40,87 ) hastası idi.337 hastanın ( % 59,13) ise genel cerrahi hastası olduğu tespit edildi. Kronik yara hastalarının 44 tanesi (% 7,7) diyabetik ayak hastası idi. Kronik yara bakım hastası olarak polikliniğe başvuran hastaların 19’u (Yara hastalarının % 8,1’i) kronik yara bakım servisine yatırıldı. Ayaktan veya yatışı yapılan hastalar aynı gün ilgili bölümlere konsülte edildi. Muayeneleri sonucu gerekli görülen laboratuvar incelemeleri, periferik vasküler görüntülemeleri ve diğer tetkikleri istendi ve değerlendirildi. Gereklilik halinde endo-vasküler girişimsel işlemler aynı zamanda yara bakım konsey üyesi olan girişimsel radyoloji ekibince uygulandı. Diğer kronik yara bakım hastalarından; 55 tanesi (% 23,6 ) kontrol hastası olarak takip edildi. Kronik yara bakım konseyine ise; takip ve tedavi edilen 44 diyabetik ayak hastasının tamamı ile 20 yara kontrol hastası sunuldu. Sonuçlar: Kronik yara bakım polikliniği hastanemizde önemli bir hizmet açığını kapattı. Ancak hastalar retrospektif olarak incelendiğinde, MHRS sisteminin genel sorunu olan muayene suistimalinin ciddi oranda yaşandığı tespit edildi. Bu durum nedeniyle kronik yara bakım hastalarının MHRS randevu alma durumlarında sorun yaşamış olabilecekleri düşünüldü. İleriki dönemde, kronik yara bakım poliklinik randevularını oluşturan merkezi hizmet personelinin bu konuda bilgi düzeylerinin arttırılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: kronik yara, diyabetik ayak, debridman