Protez kapak trombüsü olan hastalarda seri transözofajeal ekokardiyografi kılavuzluğunda uygulanan intravenöz trombolitik tedavi seçeneklerinin karşılaştırılması TROIA 2 Çalışması


ASTARCIOĞLU M. A. , ERTÜRK E., OĞUZ A. E. , AYKAN A. Ç. , BAYRAM Z., GÜRSOY O. M. , ...More

26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 22 - 24 October 2010, pp.99

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99