Önceden mediyan sternotomi ile açık kalp ameliyatı geçirmiş hastalarda çalışan kalpte sağ postero lateral torakotomi ile açık kalp cerrahisi


ÇİÇEKÇİOĞLU F., YAY K., BABAROĞLU S., HANEDAN O., PARLAR A. İ. , TÜTÜN U., ...More

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir., Turkey, 17 - 21 October 2008, vol.16

  • Publication Type: Conference Paper
  • Volume: 16
  • Country: Turkey