Doğumda Verilen Sentetik Oksitosinin Postpartum Dönem Yenidoğan Üzerindeki Etkileri


REYHAN F. , METE A., ÖZERDOĞAN N.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri