Ailesel Akdeniz Ateşi FMF ön tanısı ile başvuran hastalarda MEFV geni mutasyonları


GENÇ Ö., ÇİZMECİ Z., AKIN K. O., AĞRAS P. I.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 4. Ulusal Kongresi, Turkey, 16 - 20 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No