Ailesel Akdeniz Ateşi FMF ön tanısı ile başvuran hastalarda MEFV geni mutasyonları


GENÇ Ö. , ÇİZMECİ Z., AKIN K. O. , AĞRAS P. I.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 4. Ulusal Kongresi, Turkey, 16 - 20 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey