Kadın Sağlığı Hemşireliği Eğitiminde Simülasyon Kullanımı(Use of Simulation in Women’xxs Health Nursing Education)


BAŞAR F.

II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 22 - 24 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri