Otoloji-Nörotoloji Alanındaki Kitapların Bibliyometrik Analizi- Türkiye Örneği


TÜRE N., GÜVEY A., TOPUZ M. F.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.27, pp.215-220, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Öz Amaç: 1892-2021 yılları arasında Türkiye’de otoloji- nörotoloji alanında yayınlanan kitapların niceliksel analizinin yapıldığı bibliyometrik araştırma amaçlanmıştır. Yöntemler: Otoloji-nörotoloji alanında 1892-2021 yıllar arasında yayınlanan kitapların saptanmasında Milli kütüphane kâşif otomasyon sistemi, Türkiye’de kitap satışı yapan elektronik sahaf ve yayınevlerinin resmi internet sayfasında bulunan veri tabanı ve Türk kulak burun boğaz bibliyografyası kitabı kullanılmıştır. Tespit edilen kitapların yazar, yayınlandığı yıl, yayınlandığı şehir, konu değerlendirmesi, tercüme ve telif eser, basım sayısı özellikleri değerlendirilmiştir. Bulgular: 1892 yılından 21 Ağustos 2021 tarihine kadar ülkemizde yayınlanmış otoloji-nörotoloji kitap sayısı 41 olarak tespit edilmiştir. İlk otoloji kitabının 1892 yılında Mehmet Neşet tarafından İstanbul’da yayınlandığı tespit edilmiştir. Araştırmamızdaki en güncel kitabın ise Fuat Bulut tarafından 2021 yılında Ankara’da yayınlandığı saptanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 41 kitabın sadece 7 tanesi tercüme eser özelliğinde, 34 kitabın ise telif eser niteliğinde olduğu saptanmıştır. Basım özellikleri açısından 7 kitabın ikinci basım yapıldığı, diğer 34 kitabın ise sadece bir kez basım yapıldığı saptanmıştır. Kitapların zaman dilimlerine göre sınıflandırılmasında en az kitabın yayınlandığı tarihin 1911-1930 yılları arası, en çok kitabın yayınlandığı tarihin ise 2011-2021 yılları arasında olduğu tespit edilmiştir. Kitapların basıldığı şehirler açısından incelenmesinde 24 kitapla en fazla kitabın yayınlandığı şehrin İstanbul, 13 kitabın ise Ankara’da yayınlandığı saptanmıştır. Kitapların alt konuya göre incelenmesinde genel otoloji alanında 12, odyoloji hakkında 11, otolojik cerrahi hakkında 8 kitap yayınlandığı tespit edilmiştir. Sonuç: Türkiye’de otoloji-nörotoloji alanında yayınlanan kitap sayısındaki artış ve kitapların konu çeşitliliği heyecan vericidir. Bundan sonraki çalışmalarda atıf analizi araştırılmasının yapılması kitapların niteliksel değerlendirilmesini sağlayacaktır.