Kardiyovaskuler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi KARRİF BD Ölçeği nin Güvenirlilik ve Geçerliliği


ARIKAN İ. , METİNTAŞ S., KALYONCU C.

XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ankara- Türkiye 21-25 /10/ 2008., Turkey, 21 - 25 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey