ODONTOMA 3 VAKA SUNUMU


Türkoğlu A., Ayyıldız H.

1 st INTERNATIONAL – 4 th NATIONAL HEALTH SERVICES CONGRESS, 10 - 12 June 2022, pp.93

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.93
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Odontoma terimi; mine, dentin, sement ve bağ dokusu yapıları içeren, dokularda

değişime sebep olan odontejenik tümör olarak tanımlanmıştır. Mikroskobik ve histolojik

özelliklerine göre kompaund odontoma ve kompleks odontoma olarak iki tipi vardır.

Mikroskopik olarak kompaund odontoma diş benzeri yapılar şeklindedir. Kompleks

odontomada ise mine, dentin, sement dokuları düzensiz bir şekilde yerleşmiştir.

Amaç: 3 farklı hastada rutin radyografik muayene sırasında farkedilen, daimi dişlerin

erüpsiyonuna engel olan odontoma vakaları sunulmaktadır.

Olgular: Bu sunumda 1. Vakada 13 yaşında sistemik olarak sağlıklı erkek hastada gömülü 43

nolu dişin koronalindeki kompaund odontomadan, 2. Vakada sistemik olarak sağlıklı 22

yaşındaki erkek hastada gömülü 43 numaralı dişin koronalindeki kompaund odontomadan, 3.

Vakada 13 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hastanın gömülü 17 nolu dişin koronalindeki

kompleks odontomadan bahsedilecektir.

Bulgular: Odontomalar sürdükleri zaman infeksiyona sebep olabilir. Diğer durumlarda

odontomalar dişIerde yer değişikliğine neden olabilir, ilgili dişlerin erüpsiyonlarına engel

olabilirler. Odontomaların tedavisiyle ilgili iki ayrı görüş mevcuttur. Bir grup araştırıcı

odontomaların yavaş büyüyen iyi huylu lezyonlar olmaları nedeniyle şikayet vermedikçe

bırakılabileceklerini savunurken; diğer bir grup odontomaların tanı konulur konulmaz dişlerde

diastemaya sebebiyet vereceğinden, sürmeye engel olabileceklerinden ve küçük bir oranda da

olsa kistik odontomaya dönüşebileceklerinden dolayı, cerrahi olarak çıkarılmalarının uygun

olacağını savunmuştur.

Sonuç: Odontoma vakaları, rutin radyografik muayene sırasında karşılaşabildiğimiz

odontojenik tümörlerdendir.

Anahtar Kelimeler: Kompaund odontoma, kompleks odontama, radyografi