2-Aminobenzotiyazol Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asitin Proton Transfer Tuzları, Cu(II) Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu, Antiinflamatuvar ve Analjezik Aktivitelerinin İncelenmesi


İLKİMEN H., TEKŞEN Y. , YENİKAYA C.

29. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 10 - 14 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey