2-Aminobenzotiyazol Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asitin Proton Transfer Tuzları, Cu(II) Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu, Antiinflamatuvar ve Analjezik Aktivitelerinin İncelenmesi


İLKİMEN H., TEKŞEN Y. , YENİKAYA C.

29. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye